Závory

Závory

Na fotografiích jsou vyobrazeny dva typy závor, které se pro Sa vz 58 vyráběly. Starší typ vlevo se používal zřejmě do roku 1960, byl záhy přepracován pro slabou pevnost. Dnes se s ním setkáváme velmi zřídka.