Zápalník Sa 58

Zápalník Sa 58

Změnovka KZ/10-61 datum aplikace změnovky 11.5.1961. Důvodem provedení změny je možnost nesprávné montáže zápalníku do závorníku a tím k závadám ve funkci zbraně. Tato nová úprava závady opravuje. Požadavek byl ze strany MNO a změnu navrhl vývojový závod Brno.

Původní zápalník měl na řezu tři opracované plochy, tvořící rovnostranný trojúhelník. Nové provedení ma čtyři ofrézované plochy a tvoří kříž. Náklady na kus se zvýšily o 0,06 Kčs, náklady spojené se změnou výrobního zařízení byly vyčísleny na 10 997 Kčs