Úvodem o nábojích v této sekci

Úvodem o nábojích v této sekci

Zde přinášíme přehled všech vojenských nábojů, které se pro SA vz 58 od jeho vzniku používaly. Upozorňujeme, že držení většiny těchto nábojů je v rozporu s platným zákonem o zbraních a střelivu, pro jejich držení je nutná výjimka od PČR. Náboj vz. 43 byl vyvinut v Sovětském Svazu v roce 1944 jako náboj střední balistické výkonnosti. Na základě ukořistěných německých nábojů 7,92X33 Kurs, které znáte hlavně ze zbraně Stg 44. V roce 1955 naše vláda v rámci příkazů Varšavské smlouvy byla nucena zakoupit licenční práva na použití a výrobu náboje vz.43. Po několik desetiletí jsme museli našemu příteli z nejvěrnějších odvádět ročně licenční poplatek ve valutách nebo ve zlatě (nebyl to prý poplatek malý). Po 65 letech se už ukazuje,že náboj pomalu odchází do penze. Po zkušenostech v jisté nejmenované horké zemi se ukazuje, že náboj již není schopen překonat bez speciálních střel balistickou ochranu jednotlivce. Čím ho nahradit? Toť hamletovská otázka. Bohužel odpověď na ni nemají ani Američané. Možná dojde k znovuvzkříšení našeho náboje 7,62 X 45, který má údajně od 20 až 30 procent lepší balistické výkony. Bohužel padl za oběť Varšavské smlouvy. Tolik ve zkratce k nábojům v této sekci, za cenné informace uvedené zde i u jednotlivých nábojů děkujeme našemu už téměř pomocnému redaktorovi Milanovi Kudrnovi.