Náboj s normální střelou 7,62-43

Náboj s normální střelou 7,62-43

Náboj s normální střelou  7,62 mm náboj vz. 43  7,62-43 je základním a nejpoužívanějším nábojem pro tuto zbraň. Hmotnost střely je 8 g. Po zavedení naší útočné pušky ( samopalu vz.58) se na každou zbraň, jak u ČSLA, tak u veřejné bezpečnosti a LM počítalo s palebnou dotací nábojů, která odpovídala 600 nábojům na jednu zbraň. Při celkovém počtu 800 000 zbraní zavedených ve výzbroji to byla docela pěkná hromada nábojů. Jejich výroba nebyla zrovna nejlevnější. Hlavní problém nespočíval ve financích, ale v nedostatku barevných kovů, které se u nás vyskytují v malém množství a proto se musely dovážet z jiných států. Aby došlo k úspoře těchto kovů ( měď a olovo) změnila se konstrukce náboje. Místo klasického olověného jádra střely oplášťovaného mosazí nebo tombakem se používalo jádro ocelové z obyčejné oceli třídy 10 nebo 11 tepelně neupravené ( nekalené). Tato ocel má jen základní pevnost, používá se na výrobu konstrukcí a výztuží do betonu. Proto tato střela nemá žádný pentrační čili průbojný účinek, což potvrdily dvě nezávislé zkušebny střeliva. Dále k rekonstrukci tohoto náboje: jádro bylo pak kryto olověnou košilkou a potaženo mosazným pláštěm. Tímto došlo k velké úspoře dovozových kovů i financí při velkém objemu nábojů. Když tento náboj nemá průbojný účinek nedoporučuji s ním střílet pro jeho korozní zápalku na bázi třaskavé rtuti, která může způsobit korozi a erozi vývrtu zbraní. Toto co jsem napsal se vztahuje pouze na náboje vyrobené do roku 1990. Pak došlo k radikálnímu přepracováni náboje a toto nebezpečí již nehrozí.