Souprava měrek a nářadí pro 7,62 sa. vz. 58

Souprava měrek a nářadí pro 7,62 sa. vz. 58

Tady mají mnozí z Vás možnost poprvé uvidět originální soupravu soupravu nářadí pro kontrolu a údržbu zbraně. Na obrázku není kompletní, ale v brzké době dodáme fotografii kompletního příslušenství. Na krabici jsou patrná čísla jednotlivých součástek, takže něco málo popíšu. č.2 měrka opotřebení zápalníku, č.6 originální klíč šroubu pažby, č.7 měrka zásobníku - používá se pro kontrolu průřezu zásobníku, poškozené a promáčklé se dají takto opravit. Vyrobeno z jednoho plného kusu oceli. č.8 tyč na klíč šroubu pažby (č.6), anebo pro přípravek na stranové seřízení mušky.(č.10) Za poskytnutí fotografie děkujeme Tomáši Plačkovi.

doplňující informace

1.měrka vývrtu hlavně

2.měrka přečnívání hrotu zápalníku a šířky ústí zásobníku

3.měrka volného uzamykání

4.posunovač mušky

5.zrcátko ke kontrole vývrtu hlavně

6.klíč šroubu pažby

7.vyrovnávací trn pláště zásobníku

8.vratidlo klíče šroubu pažby a posunovače mušky

9.klíč mušky

10.pomůcka pro montáž vratné vzpruhy

 

Pokud někteří z vás mají to štěstí a jsou vlastníky, přidáváme návod, jak s jednotlivými díly pracovat.

 

1.Měrka vývrtu hlavně

 

-používá se ke kontrole opotřebení vývrtu hlavně.Projde-li měrka celým vývrtem hlavně, je nutno hlaveň přezkoušet střelbou k zjištění rozptylu.Nevyhoví-li hlaveň při střelbě, považuje se hlaveň za opotřebenou a celý samopal se převede do kategorie 4.

 

Kontrolu vývrtu hlavně je potřeba provádět takto:

-vyjmout úplné vratné ústrojí a úplný závěr

-vývrt hlavně bezvadně vyčistit do sucha a sejmout chránítko ústí

-vyjmout dvoudílný vytěrák z brašny na zásobníky

-volně našroubovat ale neutahovat závitový konec měrky do horního dílu vytěráku a vsunout jeho volný konec do vývrtu hlavně ze strany nábojní komory

-vsunout do vývrtu hlavně ze strany ústí dolní díl vytěráku a oba díly pak uvnitř vývrtu sešroubovat

-vlastní měření provádět pozvolným vtahováním měrky do vývrtu nábojní komory.Jakmile měrka zachytí, nesmí být dále násilně vtahována do hlavně.Jestliže měrka neprojde hlavní, je vývrt hlavně směrem do nábojní komory dobrý

-měření vývrtu hlavně u ústí u takové hlavně, která při měření  nábojní komory vyhověla, provede se tak, že se měrka rukou bez vytěráku zkusí zasunout do ústí hlavně.V případě, že měrku nelze zasunout, je vývrt hlavně u ústí dobrý.Jestliže se dá měrka zasunout do hloubky 30 mm, je hlaveň u ústí opotřebená a je nutno jí vyřadit (zbraň celá se převede do kategorie 4), a to i tehdy, když vývrt od nábojové komory byl zjištěn jako dobrý.I v tomto případě je nutno samopal přezkoušet střelbou.Místo dvoudílného vytěráku je možno použít jako pomůcky k měření (upevnění metriky) použít tyčky nejlépe mosazné, k tomu účelu zhotovené nebo vytěráku s otočnou rukojetí.

 

 

2.měrka přečnívání hrotu zápalníku a šířky ústí zásobníku

-Touto měrkou se měří dvě hodnoty

a)přečnívání hrotu zápalníku od předního čela závorníku

b)šířka ústí zásobníku

 

Přečnívání hrotu zápalníku je hodnota, o kterou přečnívá hrot zápalníku od předního čela závorníku při zatlačení zápalníku tak, aby zadní konec zápalníku, na nějž dopadá úderník, byl v rovině dorazu úderníku.

Měření je nutné provádět takto:

-vyjmout závorník a úderník

-vsunout úderník do závorníku a postavit úderník svisle zadním koncem na rovnou plochu

-přidržet levou rukou závorník při současném tlaku směrem dolů

-provést vlastní měření měrkou

Při měření se správnost přečnívání zápalníku posuzuje takto:

-Jestliže strana měrky s nápisem DOBRA projde a strana s nápisem CHYBNÁ zachytí, je přečnívání zápalníku vyhovující.

-Přečnívání zápalníku je tedy nevyhovující, jestliže projde i strana s nápisem CHYBNÁ, anebo neprojde strana s nápisem DOBRÁ.V prvním případě je nutno zápalník považovat za krátký (opotřebený), v druhém případě je příliš dlouhý.V obou případech je potřeba zápalník vyměnit, neboť krátký zápalník může způsobit selhanou, dlouhý zápalník průraz zápalky

 

Šířka ústí zásobníku je důležitá hodnota pro správnou funkci a činnost zásobníku a tím i samopalu vůbec.Šířka ústí zásobníku má správnou hodnotu, jestliže strana měrky s nápisem DOBRÁ ústím zásobníku, tj. mezi přídržkami nábojů projde a strana měrky s nápisem CHYBNÁ se zachytí.

Projde-li strana měrky s nápisem CHYBNÁ nebo neprojde-li strana s nápisem DOBRÁ, je mezera mezi přídržkami nábojů funkčně nevyhovující.V prvním případě je ústí zásobníků rozšířeno, takže může dojít k vyskakování nábojů ze zásobníku.V druhém případě je ústí zásobníku těsné a může být příčinou špatného podávání nábojů.

V obou případech je nutno opravit zásobník vyrovnáním, popřípadě naklepáním na trnu ke kontrole rozměrů a k vyrovnání pouzdra zásobníku.Měření se nejlépe provádí, je li zásobník rozebrán.Provádí-li se však měření při složeném zásobníku, je nutno stlačit podavač zásobníku tak, aby bylo možno vsunout měrku mezi přídržky nábojů.