Projektily podle značení

 

 

Projektil

 

 

Projektil neboli střela je objekt, který je střelnou zbraní vymrštěn směrem k cíli. U moderních palných zbraní se obvykle jedná o část náboje. Dříve to byl samostatný prvek který utěsňoval prachovou náplň v hlavni. Je zasazen do otvoru nábojnice a působí jako zátka při hoření střelného prachu.

Materiál a provedení

Zprvu sádrové a kamenné – válečky nebo koule pro lehké zbraně a lafetované zbraně s malou ráží. Poté olověné, v dnešní době celoocelové nebo plášťové, dále průbojné (oproti plášťovým, ocelové jádro obalené olovem a pláštěm z oceli), značkovací (plněné hořlavinou pro zanechání světelné stopy a lepšího zamíření), explozivní – po nárazu či průniku explodují, otrávené (za 2. světové války Německo i Rusko používalo projektily s kyanidovou ampulí).

Olověné koule - broky se vyráběly litím roztaveného olova přes cedník z vysoko umístěné pozice - licí věže. Pádem z výšky se kapky roztaveného olova při průchodu vzduchem vytvarovaly do tvaru koule. Poté dopadaly do vody, kde ztuhly při zachování kulového tvaru. Pro zvýšení povrchového napětí se do roztaveného kovu přidává arzen (jinak by takto vyráběné broky neměly kulovitý, ale kapkovitý tvar).

Dnešní projektily jsou velmi různorodé, často důmyslných konstrukcí. Tvar koule bývá naprosto výjimečný (je možné se s ním setkat např. u vzduchovek). Nejčastějšími tvary jsou ty na obrázku. Liší se podle účelu a toho, v jaké zbrani se používají. U zbraní určených pro střelbu na kratší vzdálenosti není třeba dbát tolik na nízký odpor vzduchu jako je tomu u zbraní pro střelbu na dlouhé vzdálenosti). Důležitá je také konstrukce přední části projektilu. Mezi nejčastěji používané typy (zejména díky ceně a legislativě) na českém trhu pro krátké palné zbraně patří:

 • celoplášťová (FMJ)
 • Soft Point (SP)
 • Celoolověná (LR)
 • Střely s řízenou deformací (HP)

zkratky různých používaných střel a stručné popisy:

 • AP - Průbojné střelivo se používá k prostřelení obrněních cílů, jako jsou neprůstřelné vesty, pancíř vozidel, tanky a jiné způsoby ochrany. To, jaký materiál je tato střela schopná prostřelit záleží na její ráži, konstrukci a zbrani, ze které je vystřelena. Průbojná střela se skládá z jádra (nejčastěji tvrzená ocel, wolfram nebo ochuzený uran) uzavřeného v plášti z měkčího materiálu (aby snáze proletěl drážkovanou hlavní) jako je slitina mědi nebo hliníku. Náboje s touto střelou je možno vystřelit ze všech typů zbraní, od pistolí a revolverů až po tankové kanóny.[1]
 • ACC - Accelerator
 • BBWC - Bevel Base Wadcutter
 • BEB - Brass Enclosed Base
 • BT — Boat-Tail - tvar této střely se inspiruje kapkovitým tvarem, aby se snížil odpor vzduchu. To se týká pouze základny střely, vršek si zachovává standardní ogiválový tvar.
 • BTHP - Boat Tail Hollow Point
 • CB — Cast Bullet - litá kulka. Lidé si jí sami odlévají z roztaveného kovu.
 • CL - Core-Lokt - Lovecká střela vyvinutá firmou Remington.
 • DEWC -; Double Ended Wadcutter
 • FMJ - Full Metal Jacket (celokovový plášť) - jedná se o střelu kde je jádro uzavřené v kovovém plášti (skořápce), nejčastěji ze slitiny mědi s různými dalšími složkami (nikl, ocel, vzácně zlato). Tento plášť u střely FMJ pokrývá vždy předek a boky (styčná plocha s hlavní, a někdy může být rozšířena i na základnu střely (pro to existují různá speciální označení) (viz TMFJ níže). Tento typ střely se začal používat proto, aby u vysokorychlostních střel nedocházelo k otěru olova z jádra v hlavni. Také zabraňuje poškození hlavně ocelí, která se používá u průbojných střel. Celoplášťové střely pro vojenské účely jsou vhodné pro země, které jsou signatáři Ženevské konvence, která zakazuje použití střel způsobujících nadměrná zranění ve válce mezi signatáři této konvence.Vlastnosti:
  • Vzhledem ke snížené deformaci střely oproti neoplášťovaným typům je tato střela mnohem průbojnější. Ale zase se snižuje pravděpodobnost zastavení nepřítele. Z tohoto důvodu se v mnoha zemích nesmí používat k loveckým účelům.
  • Jsou odolnější vůči nešetrnému zacházení, ke kterému může na bojištích často docházet.
  • Díky zakulacené přední části je jejich nabíjení u poloautomatických a automatických zbraní spolehlivější.
 • FMJ-SWC - Full Metal Jacket Semi Wad Cutter
 • FN - Flat Nose
 • FP - Flat Point
 • FST — Fail Safe Talon - střela zkonstruovaná firmou Winchester.
 • GameKing - Poloplášťové střely GameKing® se zúženou zádí jsou konstruovány pro lov na větší vzdálenosti, kde jejich přesnost a účinek může mít rozhodující vliv na výsledek střelby. Aerodynamický tvar střely významně snižuje odpor vzduchu - výsledkem je nižší úbytek rychlosti, vyšší dopadová energie, plošší dráha letu a menší odchylka vlivem bočního větru než u srovnatelných střel s válcovou zádí.
 • GD — Gold Dot - tato střela byla vyvinuta firmou CCI-Speer. Při výrobě se používá speciální elektrochemický postup, který dokonale spojí jádro s pláštěm, takže se takřka eliminuje selhání střely oddělením pláště od jádra. Navíc díky inovativní konstrukci expanzivní dutiny dochází k minimálním ztrátám materiálu střely po dopadu do cíle a následné expanzi.
 •  GG-JHP - Guardian Gold Jacketed Hollow Point - střela s řízenou deformací. Vyráběná například muničkou Magtech.
 • GS — Golden Saber - Střela je konstruována tak, aby svým průměrem dobře prošla při výstřelu drážkami hlavně, čímž je dosažena vyšší přesnost.Správně by se mělo jednat o střelu typu JHP, ale firma Winchester jí místo toho nazývá HPJ.
 • HBWC - Hollow Base Wadcutter
 • HC - Hard Cast
 • Hollow Cavity - viz HP, ale dutinka je extrémně velká, což vede buď k extrémně velké expanzi, nebo dokonce k fragmentaci střeli po nárazu (což je ale nechtěná skutečnost při loveckém použití a zakázaná při použití proti lidským cílům).
 • HP — Hollow Point. Střela Hollow Point, někdy nazýváno jako Hollow Tip, "střela s dutinkou", "DUM-DUM" je střela, která má ve své přední části, co se týče svého tvaru, dutinku. Ta je určena zejména k tomu, aby po vstupu do svého cíle došlo k její expanzi (při průletu měkkými tkáněmi tyto měkké tkáně tlačí zevnitř dutiny a ta se roztáhne. Výsledkem je typický hřibovitý tvar). To má za následek jednak snížení penetrace (nedojde k nechtěnému prostřelení cíle a tím pádem možnému zranění osob za ním), ale také větší poškození tkání (jednak projde větším množstvím tkáně a pak také může předat více kinetické energie). Vedlejším efektem těchto střel je zvýšení jejich přesnosti tím, že se těžiště posouvá více dozadu. Míra deformace záleží na rychlosti střely, kterou má při nárazu do tkáně. Také záleží na tom, do čeho narazí. Při nárazu do něčeho tvrdého (např. kost) nemusí k expanzi vůbec dojít (proto je lepší při výběru vhodné ráže na sebeobranu nebrat v úvahu případnou výhodu expanzivního efektu).
 • HPJ - High Performance Jacketed
 • HS — Hydra Shok - Jedná se o střelu vyvinutou firmou Federal Cartridge Co. Díky její konstrukci dochází při průchodu měkkými tkáněmi k maximální expanzi a tím zvětšení způsobeného poranění a zastavovacího efektu.
 • Hollow Tip - viz HP (jedná se o synonyma).
 • J — Jacketed - obecně oplášťovaná střela.
 • JFP — Jacketed Flat Point - jedná se o variantu střely SP, ale její špička má plochý tvar.
 • JHC — Jacketed Hollow Cavity - viz Hollow Cavity (synonyma). JHP — Jacketed Hollow Point - Poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části, která zasahuje do olověného jádra zcela zakrytého (?tombakovým?) pláštěm. Střela je částečně krytá pláštěm, aby nedocházelo k otěru olova v hlavni při výstřelu. Plášť střely je na okraji dutiny na několika místech podélně rýhován. Střela se vyznačuje řízenou deformací v závislosti na dopadové energii a odporu cíle.
 • JSP — Jacketed Soft Point - jedná se o variantu střely SP.
 • L — Lead - olověná střela.
 • LFN - Long Flat Nose
 • LFP — Lead Flat Point - olověná střela s plochou špičkou.
 • LHP — Lead Hollow Point - olověná střela s dutinkou. Viz HP.
 • LRN — Lead Round Nose - jedná se o homogenní olověnou střelu, která je pokryta vrstvou plastu. Ten má za úkol snížit při střelbě otěr olova v hlavni.
 •  LSWC — Lead Semi-Wadcutter - olověná střela typ Wadcutter s tupou špičkou.
 • LSWC-GC - Lead Semi-Wadcutter Gas Checked
 • LWC - Lead WadCutter
 • LTC — Lead Truncated Cone - Olověná střela. „Truncated Cone“ označuje její tvar.
 • MC — Metal Cased - obecně střela oplášťována nějakým kovem. (Kromě kovu existují také střely pokryté plastem, viz LRN.)
 • MRWC - Mid-Range Wadcutter
 • PB — Lead Bullet - Celo olověná střela.
 • PL - Power-Lokt
 • PSP - Plated Soft Point
 • PSP — Pointed Soft Point - varianta k SP (Soft Point), ale vrchol střely je špičatý. Tento typ se nesmí používat v případě nábojů se středovým zápalem a zásobnících, kde náboje jsou řazeny za sebou - mohlo by dojít k odpálení.
 • PTS - Střela PTS je výsledkem snah konstruktérů loveckých kulových nábojů o střely s vysokým ranivým účinkem, které by si současně zachovaly vynikající balistické hodnoty. Střela s olověným jádrem je překryta zpevňujícím pláštěm a je zakončena polymerovým hrotem (pro lepší přesnost je žádoucí mít v přední části dutinku z důvodu lepšího umístění těžiště. Tím se ale mění aerodynamické vlastnosti. Takže se použije plastová špička, která takřka nic neváží (a tudíž nemá téměř vliv na polohu těžiště střely)). Optimální tvar umožňuje dosahování vyšších rychlostí a stability střely na dráze letu. Tyto vlastnosti zaručují vynikající přesnost a ranivost střely, která zůstává celistvá při nárazu, netříští se a neznehodnocuje zvěřinu.
 • RN — Round Nose - ogivální špička střely.
 • SCHP - střela je tvořena jedním kusem mědi (tzn. není zde dělení na jádro a plášť). Přední části je přítomná dutinka.
 • SCP1 - soft core (lead) with steel penetrator.
 • SJSP - flat - semijacketed soft point - flat - poloplášťová střela s plochou špičkou.
 • SP — Soft Point - Ta část střely, která přichází do styku s hlavní je zakryta pláštěm (důvody pro toto a materiály pláště viz FMJ). V přední části zůstává ale obnažené olověné jádro, což má za následek větší měkkost této přední část než u FMJ. Tato konstrukce má několik důsledků. V porovnání s HP dochází k větší expanzi a menší penetraci (výhody a nevýhody této skutečnosti viz HP), což může být chtěné i nechtěné. Záleží na konkrétním použití. Co se týče zastavovacího efektu této střely oproti FMJ, tak rozdíl u běžně používaných nábojů do ručních zbraní se střední a nižší úsťovou rychlostí je rozdíl minimální. Velkou výhodou oproti HP je to, že velké množství pistolí je konstruováno na střelu typu FMJ a u HP mohou být problémy s nabíjením na rozdíl od SP. Existuje více variant zejména co do tvaru přední části - např. PSP.
 • SP — Spire Point - Lovecká střela, která se po nárazu deformuje.
 • SPTZ — Spitzer - jedná se o střelu s vysoce aerodynamickým tvarem používanou ve středně a vysoce výkonných nábojích.
 • ST - Silver Tip
 • STHP — Silver Tip Hollow Point - varianta HP - ve všech ohledech lepší, ale vyšší cena.
 • TC - Truncated Cone - označuje tvar střely.
 • TMFJ - Total full metal jacket - používá se u netoxických nábojů, kde zabraňuje odpařování olova při výstřelu.
 • VLD — Very Low Drag - střela s vylepšenou aerodynamikou ke snížení odporu vzduchu. používá se pro střelbu na dlouhé vzdálenosti.
 • WC — Wadcutter - jsou speciální střely určené pro střelbu do papírových terčů, kde vytvoří velmi dobře zřetelné průstřely. Náboje ve kterých se používají mají většinou podzvukovou úsťovou rychlostí. Vzhledem k ploché přední části střely může docházet k problémům při nabíjení u automatických a polo-automatických zbraní. Proto jsou používány především v revolverech.
 • WLN - Wide Long Nose
 • XTP — Extreme Terminal Performance - střely s řízenou deformací (viz HP) které je možné použít při velkém rozsahu úsťových rychlostí (na rozdíl od většiny HP střel, kde k požadované deformaci dojde pouze při určité konkrétní úsťové rychlosti nebo pouze malých odchylkách od ní.


Dále existuje velké množství různých patentovaných střel s důmyslnými konstrukcemi, které mají zlepšit všechny jejich vlastnosti. Jejich ceny je ve většině případů mnohem vyšší než u nejběžněji používaných střel. 

 

Převzatý článek z wikipedie