Předpažbí Expert

Předpažbí Expert

  Do konstrukce tohoto předpažbí jsme vložili veškeré naše poznatky a zkušenosti získané za roky služby s touto zbraní a také bylo nutné vzít v úvahu nedostatky modelů, které už na trhu jsou. Aby předpažbí správně plnilo svoji funkci, musí splňovat všechny požadavky po materiálové, funkční i ergonomické stránce. V materiálu mají dnes většinou výrobci jasno, co do hmotnosti a pevnosti to je a nejspíš i bude dural ve všemožných třídách. Titanu se asi těžko dočkáme. Funkčně musí splňovat kompatibilitu s dostupnými zbraňovými doplňky na montážním rozhraní picantiny a zejména musí být dokonale namontovatelné na zbraň. A tady je právě ten největší problém, který dosud nikdo uspokojivě nevyřešil.  Jedna věc je totiž dostat předpažbí na zbraň, druhá je ta, aby po sejmutí a opětovném nasazení držela optika namontovaná na nadpažbí nástřel. Vymyslet a odzkoušet uchycení, které by se co nejvíce blížilo ideálu nám trvalo nějakou tu stovku hodin. Záměrně píšu přiblížit se ideálu, protože tahle zbraň má v oblastech, kde se předpažbí uchycuje k pouzdru závěru a plynovému nástavci takové tolerance, že je nemožné vyrobit dokonale padnoucí díl. Poslední hledisko, které musí předpažbí splňovat je i ergonomický faktor. Budu jmenovat pár nedostatků z řešení dnes známých a používaných i v AČR, a to se nebavím jen o výrobku firmy Bruger Thommet , ale  i ostatních duralech na trhu jako Kinggun, Fab, nebo slovensko-kanadská záležitost. Proč jsou boční raily tak dlouhé, že vadí malíkové hraně při natahování nosiče závorníku? Proč je spodní přechod podpažbí do pouzdra závěru vymezen dvěma hroty a absolutně nepochopitelnou mezerou? Proč je šířka úchopu podpažbí zbytečně velká? Proč jsou ventilační otvory řešené tak, že fouká střelci zvířený prach do tváře? Mohl bych dál pokračovat množstvím hran, nedostatečnou povrchovou úpravou, téměř nemožnou rychlou demontáží, anebo nepoužitelností pevných mířidel při kolimátoru nasazeném na předpažbí. Snažili jsme se všech výše jmenovaných nedostatků vyvarovat a hotový prototyp Vám zde dnes, 17.5.2010 slavnostně představujeme.

V druhé polovině roku 2010 bude oficiálně zahájen prodej montážního systému Expert, který byl v guneXpertu poměrně dlouhou dobu vyvíjen. Doposud totiž na trhu chybělo opravdu profesionální řešení uceleného montážního systému, který by umožňoval použití moderních optických systémů. Zásadní problém byly poměrně velké tolerance na zbraních Sa vz 58, které byly v různé kvalitě vyráběny přes 30 let. Základní rozměry pouzdra závěru se totiž liší i několika desetinami a proto bylo nutné zvolit takové řešení upnutí na zbraň, které by umožňovalo pevné spojení se zbraní, jeho rychlou demontáž a zejména udržení nástřelu po opětovné montáži. Stávající produkty na trhu nevyhovovaly koncepci guneXpertu pro moderní variantu útočné pušky Sa vz 58 Expert, proto jsme přistoupili k vlastní konstrukci. Předpažbí dostupná na trhu nezaručují stálost rektifikace zaměřovače, případně mají komplikovanou montáž, či nepřesné dílenské zpracování.  To má za následek komplikace při střelbě, z důvodu změny nastřelení a čištění zbraně, jejich konstrukce  neumožňují jednoduchou montáž z důvodu velkých výrobních tolerancí na zbrani. Proto je montáž bez dodatečných úprav předpažbí nemožná, nebo je možná pouze za použití síly, což může způsobovat nežádoucí deformace hlavně, případně součástí předpažbí. Tím dochází ke zhoršení rozptylu a ovlivnění středního bodu zásahu. Někdy je i nadpažbí, v horším případě celý komplet na zbrani volný. Protože je zbraň po každé střelbě nutné vyčistit, musí být demontáž nadpažbí velmi jednoduchá, rychlá a hlavně bez použití jakéhokoliv nářadí. Na základě těchto poznatků, jsme přistoupili ke konstrukci vlastního předpažbí.

    Při konstruování našeho předpažbí, byl kladen důraz na maximální kompatibilitu s doplňky dostupnými na trhu určenými pro lišty MIL-STD 1913, uživatelský komfort, snadnou montáž bez dodatečných úprav a zejména stálost rektifikace zaměřovače. Náš výrobek je vyroben z vysokopevnostního duralu za použití některých ocelových dílů. Povrch je tvrdě eloxován v černé barvě. Podpažbí je osazeno třemi a nadpažbí jednou lištou MIL-STD 1913. Boční lišty na podpažbí jsou zkráceny tak, aby neomezovaly ovladatelnost natahovací páky nosiče závorníku, ale zároveň zajišťovaly pohodlný úchop.  Díky použitému materiálu a konstrukci je zajištěno odvádění tepla a tím pádem rychlé chlazení hlavně. Připevnění podpažbí na zbraň je pomocí objímek na hlaveň zbraně. To má hned několik výhod:

1) Je zaručena souosost s hlavní zbraně

2) Minimalizovaná závislost na ostatních rozměrech zbraně a jejich tolerancích.

3) Pevné přichycení na zbraň bez jakýchkoliv vůlí, ale zároveň bez nežádoucího stranového pnutí, které by deformovalo hlaveň

4) Minimální deformace hlavně vlivem teplotní roztažnosti materiálu při střelbě.

   Nadpažbí se vsazuje do podpažbí a zaručuje i po demontáži pro čištění a zpětné montáži, přesnou polohu. Demontáž nadpažbí je velmi jednoduchá, pouhým posunutím odpružené západky a následným odejmutím nadpažbí. Provádí se bez použití nářadí.   

    Druhou částí montážního systému Expert je kryt vratného ústrojí s integrovaným railem. Tento kryt byl vyvinut speciálně na montáž zvětšovacího modulu a modulu pro noční vidění při použití s kolimátorem upevněném na nadpažbí. Je možné i upevnění kolimátoru přímo na tento kryt vratného ústrojí. Nahrazuje boční montáž, která byla dosud jediným řešením při montáži jakéhokoli optického zaměřovače. Její montáž na zbraň vyžaduje zásah do těla zbraně vrtáním, což není žádoucí. Je to nákladná a pracná alternativa, navíc podstatně zvětšuje hmotnost a velikost zbraně. Na základě zvolené boční montáže se takováto úprava v dnešní době pohybuje v rozmezí 4.500 - 8.500,- Kč. Kryt vratného ústrojí s integrovanou lištou MIL-STD 1913 pouze nepatrně zvětšuje velikost zbraně a konstrukčně je koncipován tak, aby se držel původního řešení. Je vyroben z vysokopevnostního duralu v kombinaci s ocelovými díly. Povrch je tvrdě eloxován v černé barvě. Na zbrani je přichycen pevně a bez vůlí, pomocí originálního upínacího mechanismu a zároveň je snadno a rychle odnímatelný. Samozřejmostí je dodržení souososti s lištou na nadpažbí a nijak neomezuje použití pevných mířidel. Pro jeho montáž není třeba žádná úprava zbraně.

  Montážní systém Expert snese ty nejnáročnější požadavky ozbrojených složek a má potřebné certifikace VTÚVM Slavičín. O ceně by bylo velmi předčasné spekulovat, nicméně je třeba zde zohlednit vývoj, technické zkoušky a ostatní náklady na výrobu. V každém případě ale chceme cenově  konkurovat předpažbí Bruger & Thommet, v případně zadního krytu vratného ústrojí se budeme schopni vyrovnat pořizovací ceně boční montáže i s prací, a to bez nutnosti zásahu do konstrukce zbraně.

 

Diskusní téma: Předpažbí Expert

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek