Plynové nástavce - varianty

Plynové nástavce - varianty

Podařilo se nám najít zajímavý plynový nástavec ( na obrázku vpravo). Je to starší varianta, z počátku výroby v 60. letech. Závit je stejný jako dodnes  u běžně používaného plynového nástavce, který je na obrázku vlevo. Náš spolupracovník Milan Kudrna nám k němu napsal toto: Po zavedení SA. 58 do výzbroje v roce 1959 docházelo vojáky základní služby k porušování pravidel bezpečné střelby. Často zapomínali adaptér našroubovaný na hlavni SA.58. Při náhodném vystřelení ostrého náboje došlo k velkému poškození samopalu ( vydutí a zničení hlavně), občas i ke zranění střelce. Proto byl zaveden nový typ (na obrázku vlevo). Tento typ byl speciálně vyvinut, aby se eliminovalo poškození a zranění střelců. Funguje takto: na těle adaptéru je vytvořen zápich na oddělení špičky adaptéru, po náhodném použití ostrého náboje dojde k ustřelení. Nemělo by docházet k poškození hlavně, ale já jsem za svoji praxi viděl několik zničených hlavní i po použití tohoto adaptéru. Hlaveň se nejčastěji poškodí v místě nosiče mušky nebo těsně před ní, je tam hodně zeslabena.