Pero hledí Sa 58

Pero hledí Sa 58

Změnovka KZ/15-61 přinesla tuto výraznou vzhledovou proměnu. Do výroby 31.12.1961. Změna byla provedena na základě požadavku na usnadnění instalace klapky hledí. Při původním tvaru mohlo dojít vlivem špatné montáže ke ztrátě klapky hledí při manipulaci a výcviku. V následujících letech následovalo ještě 5 dalších změn. Jaké to byly, zatím netuším. Tato změna přinesla navýšení  ceny v roce 1961 o 0,1 Kčs na kusu.