Pěchotní zbraně AČR

V sekci literatura je naprosto luxusní publikace od Avisu k pěchotním zbraním. Ta fotečka výš je ze zbrojáku FAB Defense.

zbrane_definit.pdf (2,4 MB)