O optikách obecně

První polovina roku 2011 znamenala ve vývoji zbraně Sa vz 58 Expert a jejích doplňků další výrazný krok kupředu. V březnu bylo úspěšně ukončeno více než devítiměsíční testování zbraňových komponent v těžkých podmínkách afghánistánu, kdy byl kladen důraz zejména na railový systém Expert. Na tuto platformu byly postupně montovány optické a kolimátorové zaměřovače značek Meopta, Aimpoint, EOTech a Trijicon, včetně doplňkových zvětšovacích modulů. Tyto značky představují na dnešních bojištích špičku v zaměřovací technice, proto jsme okruh testovaných zaměřovačů omezili právě na tyto čtyři výrobce. Zbraň v konfiguraci Expert se v náročných klimatických podmínkách skvěle osvědčila, zásadní však byl fakt, že byla v bojových podmínkách ověřena funkčnost výměnného railového systému. Optické zaměřovače zachovávaly nástřel i po několikerém sejmutí krytu vratného ústrojí Expert a jeho opětovné montáži na zbraň. Je velmi těžké stanovit optimální konfiguraci zaměřovače pro Sa vz 58 v boji, což platí i pro ostatní útočné pušky. Volba je závislá zejména na povaze plněného úkolu a prostředí, ve kterém se voják pohybuje. Také je třeba vzít v úvahu fakt, zda bude zaměřovač použit společně s přístrojem pro noční vidění, protože ne každý je s NVG kompatibilní. Pro Sa vz 58 Expert jsme vybrali a prakticky vyzkoušeli tyto čtyři výrobky. Předmětem tohoto článku není popis takticko technických dat zaměřovačů, proto budou zmíněna jen okrajově. Chceme se zde věnovat spíše praktickým postřehů. Které jsme nabyli jejich používáním na zbraních Sa vz 58 Expert. Zaměřovače záměrně montujeme pouze na zadní část zbraně, protože na horní části předpažbí je v bojových podmínkách používán laserový značkovač DBAL A-2, nebo AN PEQ 16. Umístění jakéhokoli zaměřovače na nadpažbí je pouze nouzovým a ne příliš šťastným řešením, protože snižuje zorné pole a posunuje těžiště zbraně směrem dopředu. Takováto řešení jsou zastaralá a ne zcela funkční. Znemožňují navíc použití sklopných mířidel a zvětšovacích modulů.

 

 SA 58 Expert se zaměřovači EOTech řady XPS a EXPS

Kolimátory této řady jsou inovovanými modely klasických EOTechů, kdy byla zásadně zkrácena jejich délka použitím příčně uložené baterie CR 123. Tím bylo umožněno jejich použití na krytu vratného ústrojí Expert společně se zvětšovacím modulem EOTech G23. FTS, nebo s vhodnými sklopnými miřidly. Modely XPS3 a EXPS jsou navíc kompatibilní s přístroji pro noční vidění. Výhodou je jejich obrovská odolnost a spolehlivost. V jasném slunci uživatel ocení regulaci jasu záměrného obrazce, který je dobře čitelný i při vysokém stupni jeho znečištění prachem. Také použití trojnásobného zvětšovacího modulu je velmi komfortní a intuitivní.

 

Sa vz 58 Expert v ráži 5,56 NATO ve zkrácené verzi Carabine vybavený zaměřovačem EOTech EXPS 3-0 + G23.FTS

 Detail zaměřovače EOTech EXPS 3-0 + G23.FTS na zbrani Sa vz 58 Expert z pravé strany. Na zbrani použit současně laserový zaměřovač DBAL A-2. Snímek pořízen v červenci 2011 v afgánistánu.

 

SA 58 Expert se zaměřovači řady Aimpoint

Profesionální švédské kolimátory Aimpoint je možné na zbraních Sa vz 58 Expert velmi komfortně používat jak samotné, tak v sestavě se zvětšovacím modulem Aimpoint 3xMAG, nebo mechanickými přídavnými mířidly. Během našich testů jsme používali kolimátory nové řady COMP 4, bez problémů lze používat i starší model COMP 3 zavedený v AČR. Vzhledem k dosti robustní konstrukci těchto zaměřovačů se může stát, že pro některé uživatele bude zvětšovací modul 3xMAX příliš vzadu a bude třeba nastavit délku pažby. Pro zachování rychloupínací funkce otočného kroužku je totiž nutné zachovat mezi kolimátorem a zvětšovacím modulem odsazení jednoho ozubu na liště picantiny. Pokud bude zvětšovací modul namontován těsně k tubusu kolimátoru, tento problém ve většině případů odpadá.

 

 Sa vz 58 Expert ve zkrácené verzi Carabine s optickým systémem Aimpoint COMP 4 + 3xMAG. Na zbrani také nový průhledný zásobník Promag - gunExpert v ráži 7,62mm.


SA 58 Expert se zaměřovači Meopta řady ZD DOT, ZD 3x20, ZD 3x20 RD a ZD 5x35 (40) RD

Nová kolekce zaměřovačů osvědčeného výrobce Meopta Přerov byla poprvé představena na veletrhu IDET 2011 v Brně. Jedná se o denní zaměřovače s převracením systémem obrazu hranolového typu a v závislosti na modelu i s osvětlením záměrné osnovy. Na zbrani velice dobře sedí, výšku lze korigovat vložením podložek mezi montáž a tubus zaměřovače podobně jako u kolimátorů Aimpoint. Výhodou je možnost ostření na okuláru a dostupnost krytek killflash. Tato koncepce společně s kolimátorem ZD-RD mi v kombinaci s optikou ZD 5x35 nápadně připomíná ACOG od Trijiconu. Tato varianta optiky se zvětšením nastřelené obvykle na 100 m a malého kolimátoru na pudovou střelbu do 25 m se velmi osvědčila na mnoha současných bojištích. Lze volit mezi zaměřovací osnovou 18 MOA kruh s tečkou 1,5 MOA, nebo osnova s balistickou křivkou pro 5,56 a 7,62. Soudím, že Meopta se bude snažit na českém trhu nabídnout podobný systém jako ACOG za lepší cenu. Ta zatím nebyla stanovena, ale máte se určitě

Oboustranný pohled na Sa vz 58 Expert ve zkrácené verzi Carabine se zaměřovačem Meopta ZD 3x20 RD (red dot). 

 

Sa vz 58 Expert Carabine se zaměřovačem ZD 5x35 RD. Kolimátor ZD-RD je vytočen o 45o doprava. Na fotografii včetně zvyšovací podložky mezi rychloupínací montáží a tubusem zaměřovače, která však není zapotřebí.

 

Pohled do okuláru zaměřovače ZD 5x35 RD. Je dobře patrná zvyšovací podložka.

 


Více zde: https://www.gunexpert.cz/news/tatata/