Náboj 7.62 x 39 svědečný

Náboj 7.62 x 39 svědečný

Tento náboj se používal do poloviny sedmdesátý let u výrobce k ověření kvality a technických požadavků na munici. Náboje se vyráběly vetšinou v sérii
100.000 kusů. Z tohoto počtu se odebral určitý počet nábojů, (neznáme přesný počet)  výrobce si jej uložil dle  předepsaných sérií do označených truhlíků, kde byly úředně zaplombovány. Druhou část obdržela  vojenská správa. Při případných potížích se  na nich ověřovala kvalita a technické zadání. To se dělo i s municí, která byla určena pro případný vývoz. Dochovaný počet exemplářů tohoto velmi málo známého náboje je velmi malý. Za cenné informace k tomuto náboji velice děkujeme našemu kolegovi Milanovi Kudrnovi.