Lučík spouště Sa 58

Lučík spouště Sa 58

Jedná se o změnu z důvodu opravy náhodného zachycení záchytu zásobníku a jeho vypadnutí. Z tohoto důvodu se provedla i změna tvaru záchytu zásobníku. Změnovka KZ 10/61. Do výroby promítnuto od 20.4.1961. Změna byla požadována MNO /Ministerstvo národní obrany/ a jím také hrazena. Navýšení ceny výroby na jednom kusu 0,06 Kčs.

 

Nový vzhled

 

 

Původní vzhled