Jehla-klíč mušky

Jehla-klíč mušky

Jehla z čištění Sa 58. Změnovka KZ 10/61 pč 6. Změna byla provedena u všech výrobků od 1.5.1961. Úspora touto úpravou byla stanovena na 0,32 Kčs. Důvodem změny byla skutečnost, že není žádoucí, aby si vojáci upravovali výšku mušky. V soupravě měrek a nářadí zůstal původní klíč pro tyto korekce.