Modifikace Sa vz 58

V této sekci jsou v základním členění popsány některé zajímavé varianty zbraně Sa vz 58. V jednotlivých složkách pak naleznete základní popis a zobrazení profesionální řady EXPERT, sportovní pušky, pušky s granátometem a jiné.

Zde Vám přinášíme originální znění článku, který  jsme publikovali v únorovém čísle časopisu Zbraně a Náboje 2/2011.

        O modernizaci československého samopalu vzor 58 již bylo v uplynulých letech napsáno velmi mnoho. Tato zbraň, kterou je přesnější nazývat útočnou puškou, je v současnosti páteřní zbraní většiny složek české armády doma i v zahraničních misích a vzhledem k velmi pozvolnému nástupu nové zbraně pro AČR – multirážové útočné pušky CZ 805 BREN tomu tak ještě několik let zůstane. Proto neustále dokola řešená modernizace Sa vz. 58 nebude definitivně ukončena současně s první dodávkou několika set kusů CZ 805 výsadkovým útvarům naší armády, ale bude o to aktuálnější. Bylo by velmi krátkozraké ignorovat fakt, že obě výše jmenované zbraně budou v naší armádě ještě několik let sloužit paralelně až do doby úplného vyřazení Sa vz. 58 ze služby. Nerespektování tohoto stavu bude mít za následek jednak umělé snižování bojového potenciálu Sa vz. 58 a v neposlední řadě se vojáci AČR v zahraničních misích budou nadále stávat terčem kritiky svých koaličních kolegů (čehož byl autor tohoto článku v Afganistánu sám svědkem), kteří jsou  nepoměrně lépe vyzbrojeni. Většina zbraňových systémů, zavedených ještě v dobách Varšavské smlouvy v ČSLA vyžaduje průběžnou modernizaci v takových intervalech, v jakých moderní technologické inovace přicházejí, ruční zbraně nevyjímaje. Je to již několik let, kdy byly na popud tehdejšího velení  4. BRN zavedeny do výzbroje AČR alespoň některé součástky, které zvýšily bojovou hodnotu Sa vz. 58. Jenže za tu dobu čas značně pokročil a k dispozici jsou nové moderní prvky, které jsou na moderním bojišti absolutním standardem a bohužel na ručních zbraních našich vojáků zejména v zahraničních misích stále nepochopitelně chybí. Argumentovat tvrzením, že nové zbraně jsou na cestě by bylo samozřejmě velmi úsměvné, protože každý zasvěcený zná předpokládanou, poměrně dlouhou dobu, která uplyne do plného nasazení CZ 805 v Afganistánu (pokud nepočítáme dodávku několika desítek kusů první zkušební série).

       Při návštěvě amerických jednotek v Afgánistánu se měl autor možnost seznámit se standardním příslušenstvím útočných pušek amerických vojáků, kteří vyjíždějí na pozemní patroly podobně, jako naši vojáci v afgánském Lógaru. Základním a nepostradatelným vybavením vojáků vyjíždějících mimo základny je dnes kromě sklopné, délkově nastavitelné pažby či kvalitního kolimátoru také možnost použití zvětšovacího modulu pro tento optický přístroj, přídavných sklopných mířidel, kompenzátoru zdvihu, laserového zaměřovače a taktické svítilny, nebo granátometu.  Všechno toto vybavení musí být na zbrani vhodně a účelně rozmístěné tak,  aby byla zbraň nejen dobře a efektivně ovladatelná, ale i správně vyvážená. Na zbraních našich vojáků je evidentní vliv faktu, že v době zavedení některých součástek dnes na Sa vz. 58 používaných, nebyl k dispozici ucelený systém, který by zbraň a taktické příslušenství spojoval v jeden funkční a kompaktní celek.  Vzhled zbraní používaných našimi vojáky v  Afgánistánu je poplatný době, kdy byly modernizační součástky zaváděny – neexistovalo žádné ucelené řešení, součásti byly zaváděny zvlášť a s časovým odstupem. Výsledkem je v podstatě to, že mnoho zbraní má polovinu součástí původních jako například dnes již nevyhovující kluzká pažbička, nebo pažba s nemožností nastavení délky a polovinu součástí nových, což je předpažbí s railovým systémem s kolimátorem Aimpoint umístěným vepředu na tomto předpažbí. Dokonce je možné ještě i dnes vidět naprosto nevyhovující a zcestné řešení uchycení boční montáže na původní lištu zbraní Sa vz. 58 Pi, na které je osazena přechodka s lištou s rozhraním MIL STD 1913. Avšak není již možné použít modul pro noční vidění, doplňková mechanická mířidla, anebo již v naší armádě zavedený zvětšovací modul DV Mag (který je součástí optického systému pro CZ 805 BREN), jelikož na zbraních není dosud osazen žádný doplňkový montážní systém, jinde běžně používaný. Dokonce ještě v roce 2009 některé mechanizované útvary AČR v řádu desítek až stovek kusů z nepochopitelných důvodů nakoupily duralové přední taktické rukojeti, které nejenže fakticky brání výměně zásobníku, ale jejich uchycení na zbrani je tak nedostatečné, že řadoví vojáci v důsledku častých ztrát tohoto poměrně drahého doplňku od jeho používání upustili a raději jej na své zbraně nemontují. Každý střelec alespoň trochu obeznámený s problematikou taktické střelby ví, že tyto rukojeti jsou primárně určeny pro zbraně typu M 4, kde dochází k výměně zásobníku vysunutím dolů a přední taktická rukojeť tomuto nebrání. Na zbraních s vyklápěním zásobníku dopředu se používají přední taktické rukojeti s trojúhelníkovým profilem. Výsledkem těchto nepromyšlených kroků při nákupu materiálu je fakt, že na jedné základně je možné potkat české vojáky, kteří jsou vyzbrojeni jednotným modelem zbraně, avšak každá z nich je odlišného vzhledu, což je závislé na tom, kolik vlastních prostředků ten který voják do úpravy svojí zbraně investoval. Tím, že si naši vojáci dovybavují své zbraně nákupem taktického příslušenství z vlastního rozpočtu, jsme již mezi kolegy z NATO poměrně známí. Dávno známá tvrzení některých pseudoodborníků o morální zastaralosti Sa vz. 58 jen vypovídají o jejich absolutním analfabetismu v oblasti znalostí problematiky ručních zbraní. Jsme si samozřejmě vědomi faktu, že doba služby Sa vz. 58 v AČR pomalu končí, avšak bránit se investicím do byť dosluhující zbraně, se kterou jsou však naši vojáci stále vyzbrojeni, by bylo dosti nelogické. Dokonce i země s tak velkým ekonomickým potenciálem jako jsou například USA používá pro výcvik nováčků starší typy útočných pušek M 16 pocházejících stejně jako náš Sa vz. 58 z přelomu 50. a 60. let. Autor článku měl možnost pohybovat se v roce 2010 mezi koaličními vojáky v Afganistánu a byly zde jasně vidět snahy o doplnění  zadního railového systému na zbraně v těchto armádách zavedené. Jednalo se například o polské útočné pušky Beryl, izraelské pušky Galil a všechny typy klonů AK 47. Tyto všechny zbraně byly osazeny dodatečným montážním systémem vzadu nad krytem závěru. Je absolutně scestné se domnívat, že vojáci základní přípravy budou při svém výcviku používat nové drahé zbraně CZ 805. Nicméně pokud chce naše armáda respektovat při výcviku soudobé trendy, je nutné aby se vojáci při výcviku učili pracovat s doplňky, které se v dnešní době již staly absolutním standardem. 

 

Fotografie kabiny amerického vrtulníku pořízená během operací v afganistánu v červnu 2010. Na standardní osobní zbrani pilota typu M 4 je jasně vidět použití všech komponent, které jsou zmiňované v tomto článku. Délkově nastavitelná pažba, laserový označovač cílů s IR paprskem pro míření umístěný na předpažbí a v linii s ním kolimátor EOTech s volitelným nočním režimem a zvětšovací zasádka EOTech s trojnásobným zvětšením. Jen pro zajímavost uvádíme, že zbraně našich letců v afganistánu jsou jen v základním provedení bez jakýchkoli doplňků. Takto jsou v afganistánu vybaveni jen vojáci Mongolska a někteří příslušníci bulharské a polské armády.

      Použití optických mířidel, kolimátoru, či laserového značkovače se dnes stalo nezbytností. Proto je logické, že se tyto doplňky při výcviku použijí na starších zbraních typu Sa vz. 58 a při přechodu vojáků na novou zbraň CZ 805 pro ně již nebude jejich používání novinkou. Nicméně montážní systém musí být na zbrani vyroben tak, aby umožňoval možnost použití  všech kombinací miřidel a doplňků plánované pro použití na zbrani CZ 805 BREN. Tedy například kolimátor společně s doplňkovým modulem pro noční vidění a současně laserový označovač cílů. Toho je možné docílit pouze použitím kompaktního railového systému vpředu i vzadu na zbrani, který bude možno jednoduše nasadit i sejmout bez použití jakéhokoli nářadí.

 

Na fotografii amerických útočných pušek M 4 pořízené v Afganistánu v říjnu 2010, je dobře patrné standardní vybavení těchto zbraní: Délkově nastavitelná pažba, ergonomická pažbička se zdrsněným povrchem pro zlepšení úchopu, podvěsná taktická svítilna Surefire Milenium na rychloupínací montáži s infračerveným filtrem pro použití svítilny v kombinaci s přístrojem pro noční vidění, na předpažbí umístěný laserový značkovač, optický zaměřovač ACOG 4 x 32 firmy Trijicon se čtyřnásobným zvětšením, za nímž jsou na railovém systému zbraně umístěna sklopná přídavná mířidla.

       Předmětem tohoto článku není v žádném případě porovnávat zbraně jednotlivých zemí NATO nasazujících své vojáky v Afganistánu, ani rozdíly mezi jednotlivými rážemi. Spíše se chceme zamyslet nad tím, co brání konečnému vyřešení věčně diskutovaného problému doplnění sady záložních součástek pro Sa vz 58 moderním příslušenstvím. Nedávno jsme měli možnost hovořit v Afganistánu s vojákem, který vlastnil Sa vz. 58 osazenou modernizační sadou EXPERT od přední české firmy zabývající se vývojem doplňků výhradně pro tuto zbraň. Systém byl navržen tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky pro bojové použití v prašném prostředí a umožňoval montáž jakéhokoli taktického příslušenství standardně používaného v NATO dle norem STANAG. Systém předpažbí a krytu závěru osazený montážními lištami s rozhraním MIL STD 1913 umožňuje současné použití všech součástí optického systému pro CZ 805 BREN, tedy kolimátoru ZD Dot, zvětšovacího modulu DV Mag a nočního modulu NV Mag. Avšak je možné použít i zavedený Aimopint nebo EOTech včetně všeho příslušenství.  Po stažení Sa vz. 58 z výzbroje AČR bude možné použít zaměřovače a ostatní příslušenství na nově nakupované zbraně.  „ Výhodou tohoto systému je vysoká variabilita, můžeme používat samotný kolimátor s doplňkovými mechanickými mířidly, nebo jej kombinovat s nočním viděním či zvětšovacím modulem, na montáž a demontáž není třeba žádné nářadí a je otázkou několika vteřin.“ Na zbrani našeho vojáka nás však trochu zarazila poměrně vysoká hmotnost. „ Víte, tady nejste na sportovní střelnici v Praze, já potřebuji v boji kvalitní zbraň a je mi jedno jestli váží  4 nebo 5 kilo. S hmotností výstroje, kterou tady nosíme, na těch pár gramech navíc nesejde. Potřebuji si v noci posvítit, označit cíl laserem a v případě selhání kolimátoru musím mít záložní mířidla. Navíc zkuste si vzít kompletně nastrojenou M 4 nebo HK, budete překvapeni, jak jsou hmotnosti podobné. Američtí kolegové, se kterými zde sloužíme, měli možnost si z mojí pušky vystřelit po jejím vytažení z písku a přál bych vám vidět jejich reakce, nešetřili chválou. Máme tady jedny z nejspolehlivějších zbraní, avšak jejich užitná hodnota mohla díky použití moderních součástí daleko přesáhnout zbraně používané jinými státy koalice, udělejte si obrázek sami. Navíc tím, že běžně nevlastníme kryt vratného ústrojí s montážní lištou, jsme nuceni mít kolimátor vepředu na předpažbí. Zbraň je těžká na předek a snižuje se mi zorné pole. Rozdíl zorného pole v cíli vzdáleném 100 m při použití zaměřovače Aimpoint vepředu na předpažbí, nebo vzadu na krytu vratného ústrojí je téměř 6 m. Použít kolimátor na předpažbí je možné u přístroje s holografickým promítáním jako EOTech, ale u Aimpointu to je nouzové a vůbec ne šťastné řešení.“  

 

Zbraň vyfotografovaná u našeho vojáka v Afganistánu. Na montážním systému Expert je zde upnuta americká taktická svítilna Surefire Milenium standardně používaná americkými jednotkami s IR filtrem pro použití v noci v kombinaci se přístrojem pro noční vidění a tlakovým spínačem a sklopná délkově nastavitelná pažba. Na krytu závěru EXPERT je použit osvědčený kolimátor EOTech EXPS 3-0 s přídavný zvětšovacím modulem, avšak velmi dobře sloužil i kolimátor ZD Dot firmy Meopta s příslušenstvím. Na horní liště nadpažbí je umístěn přístroj LD DBAL-A2 pro označování a zaměřování cílů ve dne i v noci. Tento je zaveden v armádě české republiky, rozšířený je však spíše u jednotek se specifickým zaměřením.

 Vývojem modernizačních prvků pro Sa vz. 58 se v guneXpertu zabýváme již více než 7 let. Za tu dobu jsme v tomto oboru získali mnoho zkušeností a díky účasti některých našich spolupracovníků v bojových operacích i zpětnou vazbu na naše výrobky. Na základě těchto poznatků vznikl velmi variabilní systém vzájemně mezi sebou kombinovatelných komponent, které jsou na zbrani uchyceny na unikátně řešeném montážním systému. Systém byl předložen k posouzení a odborným zkouškám do VTÚVM Slavičín, kde ve všech směrech vyhověl pro použití v bojových podmínkách a sklidil mimořádný ohlas. Vlastníme všechny potřebné certifikace potřebné pro zavedení do výzbroje AČR, tím více nás zaráží, že kompetentní představitelé doposud o tento výrobek neprojevili zájem. Pokud bych mohl reagovat na neustále diskutovanou problematiku ráže 7,62 mm zbraně Sa vz. 58, mohu říci jen tolik, že zbraně již několik měsíců ve spolupráci s našimi partnery dodáváme i v ráži 5.56 NATO v plné kompatibilitě se všemi doplňky pro zbraně v klasické ráži 7,62. V současné době  byla modernizační sada Expert pro zbraně Sa vz.58 po intenzivním testování zavedena u některých speciálních útvarů Celní správy ČR a probíhají jednání s PČR. Námi vybavené zbraně slouží v menší míře i u bezpečnostních složek v Afganistánu a Iráku, oslovil nás dokonce klient ze zahraniční země, kam byly naše samopaly v poměrně hojném počtu vyvezeny.“

 

Detail použití zaměřovače EOTechse zvětšovacím modulem na krytu vratného ústrojí  EXPERT.

   Možnosti bojové použitelnosti Sa vz. 58, které byly zavedením modernizační sady EXPERT značně posunuty ještě zdaleka nejsou u konce, neboť v současné době byly u zbraní EXPERT v ráži 5,56 NATO dokončeny zkoušky se zásobníky typu M 4, a to jak klasickými na 30 ran, tak s velkokapacitními na 90, 100 a 150 ran. Zbraně budou širší veřejnosti představeny v první polovině roku 2011. Výše uvedená fakta jasně hovoří o tom, že zbraně Sa vz. 58 se řadí co do kompatibility příslušenství zavedeného v NATO a spolehlivosti na přední příčky pomyslného řebříčku útočných pušek nasazených v současné době u koaličních vojsk NATO v zahraničních operacích.