Nové plastové zásobníky pro Sa vz.58 skladem.

20.03.2015 11:07

Plastový zásobník PTG Sa vz. 58, 7,62 x 39 mm, kapacita 30 rán.

Jednoduchá, stručná veta. Keď sa začalo o projekte priehľadných zásobníkov pre Sa vz.58 pred pár rokmi hovoriť, tak sme mali pocit, že každý kto má “kosu“ ich chce aspoň desať. Keď projekt meškal, tak sme mali pocit, že sme mnohých sklamali a cítili sme sa trápne, keď sme na ľuďoch videli, že už nad tým v duchu mávli rukou.

Naša filozofia spočívala vo vytvorení plne funkčného a spoľahlivého zásobníku s užívateľsky príjemným dizajnom, ktorý by umožňoval rýchlu vizuálnu kontrolu stavu munície.

Nechceme tu zasa riešiť a vysvetľovať vývoj, jeho finančnú a časovú náročnosť. Stovky hodín pri PC, na strelnici, zničené 3D modely v zbraniach, ich funkčný a menej funkčný dizajn, analýzu materiálov už existujúcich podobných zásobníkov zbraní akými sú Steyer AUG, G36, Bren 805, AK, AR...
Toto všetko sme absolvovali a samozrejme aj zaplatili. Chceli by sme podotknúť, že náklady na vývoj sme ani náhodou nezapočítali do ceny zásobníkov. Ak by sme to urobili, v tej chvíli by sa stali zásobníky nepredajnými. Vitajte vo svete malosériovej priemyselnej výroby !

V tomto článku by sme chceli zodpovedať najčastejšie vyslovované otázky v súvislosti so zásobníkom.

Prečo pôvodná pružina, podávač a istiaca podložka?
Ak sa rozhodnete vyrábať doplnky pre AK 47, alebo AR 15 máte teoreticky až niekoľko miliónov zákazníkov. Pri Sa vz. 58 je to oveľa menej a nielen teoreticky.
Jediným možným ekonomicky zvládnuteľným riešením v tejto chvíli bolo pre nás použitie pôvodných súčiastok.
Podávač. Spoľahlivá a rokmi overená súčiastka. Rozhodli sme sa pre jeho zvýraznenie nástrekom, tak aby bol jeho pohyb v priehľadnom zásobníku dobre viditeľný. Nikto ho dnes nevyrobí nový a v požadovanej kvalite z kovu, alebo plastu v cene; ktorá by bola pre malosériovú výrobu prijateľná.
Pružina. Pri pokusoch s 3D modelmi a pri pokusoch, ktorými sme overovali kam až možno zájsť pri “narovnaní“ zásobníka, tak aby zostala zachovaná jeho funkčnosť a spoľahlivosť vzhľadom na tvar náboja vz. 43; sme priamo na strelnici potrebovali skrátiť pár pružín. Ešte dnes mám na jednom z multinástrojových nožov chýrnej značky nefunkčné kliešte, nakoľko sa vrchné a spodné ostrie na kliešťach do seba bezchybne zahryzlo pri strihaní pružiny. Pri našich pokusoch sme jednoznačne dospeli k záveru že akékoľvek staré a opotrebované pôvodné pružiny sú stále spoľahlivé a funkčne, takže opäť vzhľadom k cene novovyrobenej pružiny nie je nad čím uvažovať. Ten kto pochybuje, nech skúsi nájsť v súčasnosti výrobcu pružiny ktorá tvarom a kvalitou materiálu korešponduje s pôvodnou.
Istiaca podložka dna zásobníku. Tam je akákoľvek myšlienka zaoberajúca sa nejakým novým prevratným riešením tiež bezpredmetná a rozhodlo ekonomické hľadisko.

V určitej fáze vývoja sme uvažovali nad možnosťou upevniť oko z nylonového popruhu na dno zásobníku a uľahčiť tak jeho vyťahovanie zo sumiek. Pri praktických testoch sme však prišli na to, že dno zásobníku je tvarovo vyhovujúce z hľadiska bezpečného úchopu aj v rukaviciach a žiadny popruh nie je potrebný.

Podobne dopadli aj „spojky“ na spájanie zásobníkov ako ich poznáme napr. zo zásobníkov ku G36. Dva zásobníky s kapacitou 30 nábojov v kalibri 7,62 x 39 mm sú vzhľadom na svoju hmotnosť, veľkosť a tvar niekde úplne inde ako zásobníky v kalibri 5,56 x 45 mm. Z hľadiska ovládania zbrane, by takéto spojenie viacerých zásobníkov mohlo byť skôr negatívom, ako pozitívom. Rovnako by mohli integrované spojky spôsobovať problémy pri vyťahovaní a zasúvaní zásobníkov do sumiek. Preto sme zvolili cestu bez týchto integrovaných spojok a radšej pripravujeme samostatné spojky, ako poznáme napríklad pre zásobníky AK 47.

Zásobník má v prvom rade ponúknuť ľahkú vizuálnu, dá sa povedať “pudovú“ kontrolu stavu munície, ktorá je k dispozícii. Bez akéhokoľvek označenia číslami a podobne. Našim cieľom bolo, aby bol strelec schopný v zlomku posúdiť, ako je na tom so strelivom v zásobníku, ktorý má práve v zbrani. Následne musí byť schopný zvoliť riešenie zistenej situácie. Jednoduchej vizuálnej kontrole má dopomôcť práve farebne zvýraznený podávač.

“Tuning“ zbrane by mal zvýšiť jej úžitkovú, teda “bojovú-športovú“ hodnotu. Hranica medzi “tactical“ a “tacticool“ je niekedy dosť tenká a platí, že vždy je niečo za niečo. Niekedy až po vyskúšaní konkrétneho “doplnku“ sme schopní povedať, či má význam.

Čo chystáme ďalej? Napríklad už spomínané spojky na naše zásobníky a sumky na ich pohodové nosenie a “tasenie“.

Zásobníky v Českej republike distribuuje Gunexpert, na Slovensku môžete objednávať cez mail : zasobnik58@gmail.com

Na záver by sme chceli poďakovať Gunexpertu za podporu a dôveru. Bez rakeŤáka a Fida by sme do toho nešli.

Pavlovi z Opavy za nekompromisné testy v Čechách.

Ľudovi a Vratkovi z tímu Grand Poweru za cenné rady a šéfovi šéfov Jarovi Kuracinovi za podnetné myšlienky pri vývoji.

Naše špeciálne poďakovanie patrí všetkým z profesionálnej výcvikovej agentúry  RDAcademy z Nového Mesta nad Váhom. Hlavne Jožovi a Ivanovi za pripomienky, umožnenie našich záverečných testov a za trpezlivosť pri nich. Viac o RDAcademy na webe Gunexpertu nabudúce.

ĎAKUJEME !

Martin a Vlado