Angola

13.06.2008 13:23

Nedávno skončená desítky let trvající občanská válka mezi vládou a organizací UNITA byla vedena také českými zbraněmi. Mezi lety 1993-2000 bylo do Angoly dodáno 7 bojových vozidel pěchoty BVP-2, 12 samohybných houfnic 2S1 a 18 raketometů RM-70. Tamtéž skončily i obrněné transportéry OT-64 prodané Slovensku a použité jako podvozky samohybných děl. V době dodávek docházelo v Angole k rozsáhlému porušování lidských práv, země vydávala na obranu více než na zdravotnictví a školství, její zahraniční dluh překročil výši HDP a stále existuje významné riziko reexportu.  (Zdroje: AI, Saferworld, OSN.)