Navrh pre pána Lpšica

MikiLI | 16.01.2012

Pán Lipšic navrhujem vám celoplošné riešenie psichotestou obyvatelstva slovenskej republiky.Každý občan S.R.ktorý dovrišil vek 18 rokou je povinný absolvovať psichologické vyšetrenie u klinického psichologa do 15 dni po dovršení veku.Ten občan ktorí sa nezučastnil alebo zučastnil s negatývnim výsledkom sa stáva nesvojprávny.Opakované vyšetrenie je možné vykonať po24 mesiacoch.Platnosť vyšetrenia je 10 rokou.

Přidat nový příspěvek